Privacy

Stapelbouw: Nét 'n stap verder.

Welkom bij Stichting Stapelbouw

Stichting Stapelbouw is hét netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies voor toepassing in gevels en als draagconstructie.

In de Stichting Stapelbouw zijn alle branches, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van steenconstructies en steenconstructies met metselwerk, verenigd: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), Betonhuis Sector Stenen en Blokken (BB&S) en de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO).

Deze unieke bundeling van technische kennis in de stichting Stapelbouw stelt de sector in staat gezamenlijk te investeren in kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies en vooral die met metselwerk. Een belangrijk aspect daarvan is het als sector meewerken aan relevante ontwikkelingen op het gebied van (Europese) regelgeving en normering.

De focus van de stichting Stapelbouw ligt op de constructieve aspecten van steenconstructies, maar de uitdagingen op andere terreinen zijn talrijk. Duurzaamheid, klimaatbestendig en robuust bouwen zijn onderwerpen die aandacht vragen.

Metselwerk hoort bij de Nederlandse bouwtraditie en de Stichting Stapelbouw draagt eraan bij dat dat ook in de toekomst mogelijk blijft. Opdrachtgevers, ontwerpers en constructeurs (in opleiding) kunnen een beroep doen op de stichting Stapelbouw bij technische vragen steenconstructies met metselwerk.

Meer weten?

mail naar info@stapelbouw.net of schrijf naar postbusnummer 153, 6880 AD Velp.

Zie ook: Leaflet Stichting Stapelbouw