Privacy

Nieuws

Nieuwe technische aanbeveling: Dragende wanden bij vloeren met grote overspanningen

26 maart 2019
In NPR 9096-1-1 zijn in artikel 6.1.2.3 tabellen opgenomen voor het bepalen van  voor dragende wanden. De tabellen mogen worden toegepast als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat de vloeroverspanning beperkt is tot het beoordelen van de constructieve veiligheid van dragende wanden.
Lees verder >>

 

Nieuwe Technische Aanbeveling: Toepassing van niet hechtende wapening voor het verhogen van de weerstand van gemetselde penanten

27 februari 2018
De stabiliteit van een rij eengezinswoningen bij windbelasting wordt vaak ontleend aan penanten in de voor- en/of achtergevel of naast het trapgat. Regenregels hiervoor zijn opgenomen in NPR 9096-1-1. Soms is het niet ​mogelijk om penanten breed genoeg te maken om de stabiliteit te waarborgen.
Lees verder >>

 

Nieuwe Technische Aanbeveling: Door wind belaste spouwmuren met een buitenblad van 65 mm

24 november 2017
Uitdagingen op het gebied van duurzaam bouwen geven vraag naar spouwmuren met gemetselde buitenbladen die dunner zijn dan de traditionele 10 cm. De nieuw verschenen Technische Aanbeveling van Stichting Stapelbouw biedt voor deze situaties aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NPR 9096-1-1. Ook bevat het voor deze situaties een aanvullende ontwerptabel.
Lees verder >>