Privacy

Eurocode 6

Eurocode 6 - Europese voorschriften voor bouwen met metselwerk

Eurocodes zijn Europese normen voor het toetsen van de constructieve veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies. Deze uniforme voorschriften zijn in alle Europese lidstaten van toepassing. Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 startte de implementatie van deze nieuwe Europese voorschriften in Nederland. Hiermee werd Eurocode 6 Metselwerk, ook bekend als NEN-EN 1996, het nieuwe Europese voorschrift voor steenconstructies met metselwerk. Eurocode 6 geeft constructie-eisen en rekenregels voor ongewapend, gewapend en voorgespannen metselwerk.

De oude NEN norm voor gemetselde constructies, NEN 6790 - TGB Steenconstructies, werd reeds op 31 maart 2010 vrijwillig vervangen door de Eurocode 6. Door wijziging van het Bouwbesluit per 1-1-2012 zijn de Eurocodes ook publiekrechtelijk van toepassing geworden. Bij alle Eurocodes horen nationale bijlagen. De Eurocodes zijn nationaal alleen geldig met deze bijlagen.

Belang Eurocode 6
Het voorschrift is uniform en geldt op hoofdlijnen in alle Europese lidstaten. Stichting Stapelbouw acht het van groot belang dat ieder die in zijn werk te maken krijgt met deze nieuwe rekenregels daar kennis van heeft. Eurocode 6 wijkt namelijk op onderdelen af van de oude TGB-constructienormen en is bovendien uitgebreider. Nieuw zijn bijvoorbeeld de rekenregels voor gewapend metselwerk, de normen voor het beoordelen van steenconstructies bij brand en voor uitvoering en specificatie. Ten behoeve van specifiek de Nederlandse situatie werd reeds eerder een bijlage (NPR) opgesteld zodat de specifieke Nederlandse wijze van vervaardigen/construeren van metselwerk en het in Nederland gehanteerde veiligheidsniveau beter aansluit bij de nieuwe Europese normen.

Eurocode 6 normdelen
De Eurocode 6 voor Gebouwen – Metselwerk (de NEN-EN 1996) bestaat uit meerdere normdelen inclusief nationale bijlagen. Deze normdelen worden de ‘Eurocode 6 Metselwerkserie’ genoemd:

  • voor algemene regels voor gewapend en ongewapend metselwerk (NEN-EN 1996-1-1);
  • voor beoordeling van het draagvermogen bij brand (NEN-EN 1996-1-2);
  • voor ontwerp en berekening, materiaalkeuze en uitvoering van metselwerk (NEN-EN 1996-2);
  • voor eenvoudige rekenregels bij ongewapend metselwerk (NEN-EN 1996-3).

In Nederland is een NPR 9096-1-1 ‘Steenconstructies – Eenvoudige ontwerpregels’ opgesteld die het eenvoudiger maakt om de bestaande Nederlandse wijze van het vervaardigen en construeren van metselwerk te laten aansluiten op de Europese normen voor metselwerk.

Bestellen Eurocode 6
Manual to Eurocode 6
Cursus Eurocode 6