Privacy

Nieuwe Technische Aanbeveling: Door wind belaste spouwmuren met een buitenblad van 65 mm

Uitdagingen op het gebied van duurzaam bouwen geven vraag naar spouwmuren met gemetselde buitenbladen die dunner zijn dan de traditionele 10 cm. De nieuw verschenen Technische Aanbeveling van Stichting Stapelbouw biedt voor deze situaties aanvullende voorwaarden en rekenregels bij NPR 9096-1-1. Ook bevat het voor deze situaties een aanvullende ontwerptabel.

De Nationale Product Richtlijn NPR 9096-1-1, met eenvoudige ontwerpregels voor steenconstructies, bevat ontwerptabellen voor het beoordelen van door wind belaste niet-dragende buitengevels. Deze tabellen zijn echter uitsluitend geschikt voor spouwmuren met een binnen- en buitenblad met een traditionele dikte van 100 mm. In de praktijk dient bestaande bouw echter gerenoveerd te worden met hogere Rc-waarden. Daarbij biedt de fundering dan soms onvoldoende ruimte om het dikkere isolatiepakket plus een traditioneel halfsteens buitenblad van 100 mm te kunnen dragen. Om die reden wordt steeds vaker een buitenblad toegepast van (beduidend) minder dan 100 mm.

Om antwoord te geven op vragen naar rekenregels voor het bepalen van de windbelasting op dunnere buitenbladen, brengt Stichting Stapelbouw nu een nieuwe Technische Aanbeveling (TA) uit: Spouwmuren met een buitenblad met een dikte van 65 mm belast door wind.

De TA Stapelbouw is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie van Stichting Stapelbouw. Daarin werken een groot aantal experts op het gebied van steenconstructies samen. Adviesbureau J.G. Hageman bereidde de aanbeveling voor en voerde de benodigde berekeningen en analytische onderzoeken uit. U vindt de TA Stapelbouw hier.

Stichting Stapelbouw is hét netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies voor toepassing in gevels en als draagconstructie. In de Stichting Stapelbouw zijn alle branches, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van steenconstructies en steenconstructies met metselwerk, verenigd: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), Stichting Betonfabrikanten van Bouwblokken en –stenen (BB&S) en de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO).