Privacy

Nieuwe technische aanbeveling: Dragende wanden bij vloeren met grote overspanningen

In NPR 9096-1-1 zijn in artikel 6.1.2.3 tabellen opgenomen voor het bepalen van F  voor dragende wanden. De tabellen mogen worden toegepast als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat de vloeroverspanning beperkt is tot het beoordelen van de constructieve veiligheid van dragende wanden. Een voorwaarde voor het toepassen van de berekeningsmethode is dat de overspanning van de vloeren beperkt is tot 7,2 meter. 

Voor deze situatie is er een nieuwe TA: Dragende wanden bij vloeren met grote overspanningen. In deze aanbeveling is een beoordelingsmethode opgenomen voor situaties waarbij de vloeroverspanning groter is dan 7,2 meter. 

Download deze nieuwe TA hier: Technische Aanbeveling STA.040.2019: Dragende wanden bij vloeren met grote overspanningen

Stichting Stapelbouw
De Technische Aanbeveling Stapelbouw is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie van Stichting Stapelbouw. Daarin werken een groot aantal experts op het gebied van steenconstructies samen. Adviesbureau J.G. Hageman bereidde de aanbeveling voor en voerde de benodigde berekeningen en analytische onderzoeken uit. U vindt de TA Stapelbouw hier.

Stichting Stapelbouw is hét netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies voor toepassing in gevels en als draagconstructie. In de Stichting Stapelbouw zijn alle branches, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van steenconstructies en steenconstructies met metselwerk, verenigd: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), Stichting Betonfabrikanten van Bouwblokken en –stenen (BB&S) en de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO).