Privacy

Nieuwe Technische Aanbeveling: Interactie gemetselde buitenbladen met hsb-binnenbladen

Eind oktober publiceerde Stichting Stapelbouw een nieuwe Technische Aanbeveling. Deze is bedoeld voor het ontwerp en de detaillering van gevels die zijn samengesteld uit een gemetseld buitenblad en houtskeletbouw (hsb) binnenblad. De Aanbeveling geeft richtlijnen hoe voor deze situaties scheurvorming in het buitenblad door windbelasting kan worden voorkomen dan wel beheerst.

Zichtbare scheurvorming in gemetselde buitenbladen beïnvloedt de esthetische kwaliteit en is onwenselijk. Scheurvorming kan ontstaan doordat windbelasting op spouwmuren met een houtskeletbouw (hsb) binnenblad kan leiden tot een te grote doorbuiging. Aangezien scheurvorming met enige regelmaat optreedt heeft de Technische Commissie van Stichting Stapelbouw op preventie gericht onderzoek verricht. Resultaat is een Technische Aanbeveling met richtlijnen hoe deze scheurvorming te beheersen dan wel te voorkomen. De Stapelbouw TA (STA) geeft tevens aanwijzingen voor het aanbrengen van spouwankers wat betreft aantal, diameter en positie.

Uit het onderzoek bleek dat de doorbuiging van het hsb-binnenblad, als gevolg van windbelasting, niet groter mag zijn dan 1/500e van de hoogte van het binnenspouwblad. Tot op heden werden hiervoor veelal andere waardes aangehouden. De Technische Aanbeveling Stapelbouw geeft hierover nu duidelijkheid.

De Technische Aanbeveling is beschikbaar als STA.050 onder de titel ‘Interactie gemetselde buitenbladen met hsb-binnenbladen’ en verschijnt als SKG-publicatie 19-04. De Aanbeveling is bedoeld om gebruikt te worden naast de geldende normen uit de Eurocode reeks en NPR 9096-1-1.

Stichting Stapelbouw
Stichting Stapelbouw is hét netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies voor toepassing in gevels en als draagconstructie. In de Stichting Stapelbouw zijn alle branches, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van steenconstructies en steenconstructies met metselwerk, verenigd: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), Stichting Betonfabrikanten van Bouwblokken en –stenen (BB&S) en de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO).

Download: STA.050.2019 Stapelbouw: Interactie gemetselde buitenbladen met hsb-binnenbladen