Privacy

Nieuwe Technische Aanbeveling: Toepassing van niet hechtende wapening voor het verhogen van de weerstand van gemetselde penanten

De stabiliteit van een rij eengezinswoningen bij windbelasting wordt vaak ontleend aan penanten in de voor- en/of achtergevel of naast het trapgat. Regenregels hiervoor zijn opgenomen in NPR 9096-1-1. Soms is het niet ​mogelijk om penanten breed genoeg te maken om de stabiliteit te waarborgen.

Voor deze situaties is in de Technische Aanbeveling STA.030.2018 een alternatief beschreven. Binnen de beschikbare breedte van de penanten kan de weerstand tegen horizontale belasting worden vergroot door het aanbrengen van verticale wapening in of naast de penanten. Deze wapening wordt verankerd aan de fundering en verdiepingsvloeren en dient niet te hechten aan het metselwerk.

U vindt de nieuwe Technische Aanbeveling STA.030.2018: 'Toepassing van niet hechtende wapening voor het verhogen van de weerstand van gemetselde penanten' hier

De TA Stapelbouw is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie van Stichting Stapelbouw. Daarin werken een groot aantal experts op het gebied van steenconstructies samen. Adviesbureau J.G. Hageman bereidde de aanbeveling voor en voerde de benodigde berekeningen en analytische onderzoeken uit. Stichting Stapelbouw is hét netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies voor toepassing in gevels en als draagconstructies. In Stichting Stapelbouw zijn alle branches die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van steenconstructies en steenconstructies met metselwerk verenigd: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), Stichting Betonfabrikanten van Bouwblokken en -stenen (BB&S) en de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO).