Privacy

Opleiding Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen

De aardbevingen in Noord-Nederland als gevolg van gaswinning hebben de behoefte aan nieuwe kennis en werkende oplossingen voor aardbevingsbestendig (ver)bouwen en herstellen vergroot.

In samenwerking met de Betonvereniging werd een nieuwe opleiding ontwikkeld om deelnemers voldoende theoretische en praktische kennis te bieden voor het ‘aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen’.

De opleiding is bestemd voor allen die in hun werk met de aardbevingsproblematiek te maken hebben: adviseurs, constructeurs, toezichthouders, geo-technici, ontwerpers van nieuwbouw en herstellers van bestaande bouw.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding voor deze nieuwe opleiding