Privacy

Subsidie uit Nieuwbouw Innovatieregeling

Velp, 16 november 2016

Stichting Stapelbouw gaat onderzoek doen naar constructieve mogelijkheden van stabiliteitswanden in metselwerk voorzien van wapening zonder aanhechting. Een voorstel daartoe werd in het kader van de Pilot Nieuwbouw-Innovatieregeling van de NAM beloont met een subsidie van maar liefst € 25.000,-. Het onderzoek past in de behoefte aan voor de woningbouw nieuwe kennis en werkende oplossingen als gevolg van de aardbevingen in Groningen door gaswinning.

De komende tijd gaat Stapelbouw het beloonde onderzoek doen. Beoogd wordt een algemeen toepasbaar systeem te ontwikkelen voor toepassing in met name nieuwe eengezinswoningen. Voorjaar 2017 moet de studie op hoofdlijn zijn voltooid waarna de bevindingen worden gepresenteerd tijdens een plenaire, door NAM georganiseerde bijeenkomst gericht op kennisdeling.