Privacy

Afschuif-, hecht- en 2D drukeigenschappen van gelijmd metselwerk

Door: ir. A.T. Vermeltfoort, TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde

Gelijmd metselwerk is populair door de esthetische kwaliteiten en de uitvoeringsvoordelen. Daarom is meer kennis nodig van de afschuif-, hecht- en drukeigenschappen ervan. De mate van voegvulling is van cruciaal belang, maar de stootvoegen open laten spaart tijd. Proefstukken met gevulde stootvoegen en met regelmatiger en voller gevulde lintvoegen waren duidelijk sterker en stijver dan proefstukken waarbij dit niet het geval was. Dit verdient aandacht bij het gebruik van de normwaarden.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 1 van 2005. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl