Privacy

Baksteenmetselwerk met open stootvoegen nader beschouwd

Door: dr.ir. C.P.W. Geurts en ir. P.W. Bouma

Bakstenen in gelijmde uitvoering leveren een kwaliteitssprong bij gevelmetselwerk, die samengaat met een veelvoud aan architectonische mogelijkheden. Het lijmen wordt veel eenvoudiger als het metselwerk met open stootvoegen wordt uitgevoerd. De permeabiliteit van het buitenspouwblad bij deze wijze van verwerken roept echter wel vragen op. Enerzijds over de waterdichtheid van de constructie, anderzijds over mogelijke voordelen voor de in rekening te brengen windbelasting. Beide aspecten hangen grotendeels af van de mate waarin de winddruk door de open stootvoegen kan

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 5 van 2006. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl