Privacy

Beoordelings- en Uitvoeringsrichtlijnen (BRL en URL)

  • BRL 1004 Kalkzandsteen
  • BRL 1007 Metselbaksteen
  • BRL 1008 Dragende binnen- en buitenwanden
  • BRL 1154 Hydrofobeermiddelen
  • BRL 1905 Mortels voor metselwerk
  • BRL 2120 Geprefabriceerde metselwerkwapening op basis van staal
  • BRL 2826 Vervaardiging van metsel- en lijmwerkconstructies en/of voegwerk
  • BRL 5068 Cellenbeton voor toepassing in buitenwanden (type B-wanden) in bouwwerken

Voor informatie en bestellingen klik hier