Privacy

Betonsteenconstructies gereed voor prefabricage

Door: prof.ir.-arch. D.R.W. Martens

Het begrip steen roept bij de meeste mensen het beeld op van een baksteen. Nochtans bestaan er nog vele andere materialen om steenconstructies te kunnen bouwen. Betonsteen, kalkzandsteen of natuursteen zijn minder goed bekend en bijgevolg onbemind. Toegepast in de gevel kende betonsteen in de tweede helft van de vorige eeuw enige opgang, doordat enkele vooraanstaande architecten graag gebruikmaakten van dit materiaal. Als constructief materiaal wordt betonsteen in Nederland maar zeer beperkt toegepast, terwijl het in andere landen voor de hand ligt om dragende wanden met betonsteenblokken te bouwen.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 5 van 2004. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl