Privacy

Druksterkte van metselwerk volgens Eurocode 6 – vergelijkende proeven

Door: Ir.-arch.Y.Grégorie, ir.Ch. de Bueger

De publicatie van de Eurocode 6 en haar naderende eventuele Nationale Bijlagen voor het berekenen en ontwerpen van metselwerk, heeft enkele vragen doen rijzen betreffende de in de formules ingebouwde veiligheid en aanbevolen parameters voor de sterktebepaling van dit type constructies. Om de normalisatiewerken te ondersteunen wordt een ruim proefprogramma uitgevoerd. Dit artikel handelt over de druksterkte.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 2 van 2006. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl