Privacy

Experimenteel onderzoek naar de schoorwerking van kalkzandsteen invulwanden

Door: B.M. Ng’andu Msc. en dr. ir. A.T. Vermeltfoort, TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde

Onderzocht is de schoorwerking van een invulling van een raamwerk met kalkzandsteenelementen. De stijfheid van de kolommen en balken van de raamwerken werd gevarieerd, aansluitvoegen werden bewust opengelaten en in enkele gevallen werd met stalen hoekstukken de lastinleiding gewijzigd. Het bezwijken werd ingeleid door scheuren evenwijdig aan de drukdiagonaal.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 5 van 2005. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl