Privacy

Geconcentreerde belasting op metselwerk

Door: prof. ir.-arch. D.R.W. Martens, Leerstoel Steenconstructies TU Eindhoven, Bureau Dirk Martens bvba, Zingem (B) en dr.ir. A.T. Vermeltfoort, Leerstoel Steenconstructies TU Eindhoven.

Bij de oplegging van betonbalken of metalen liggers op metselwerk worden grote krachten op een klein oppervlak geïntroduceerd. Ook bij voorgespannen wanden wordt het metselwerk belast door geconcentreerde lasten. De wijze waarop het metselwerk in dergelijke situaties dient te worden getoetst, verschilt van norm tot norm. De recentste versie van NEN 6790 is nagenoeg een kopie van de rekenregels die in Eurocode 6 zijn opgenomen.

Hoe deze voorschriften moeten worden opgevat en toegepast vraagt enige toelichting.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 2 van 2007. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl