Privacy

Gelijmd gevelmetselwerk; naar een ‘Technische Voorlichtingsnota’

Door: ir.-arch. Y. Grégoire en ir. Ch. de Bueger, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), Brussel

Lijmmortel voor baksteengevels kan in een laagdikte van 2 tot 7 mm met een pistool worden aangebracht. Deze techniek en de eigenschappen die het metselwerk hierdoor krijgt, worden miskend door een gebrek aan technische en praktische referentiedocumenten.

De noodzaak van dergelijke documenten die op een volledige en adequate wijze zowel de gebruiker als de ontwerper inlichten heeft het WTCB ertoe aangezet deze aspecten grondig te onderzoeken. Dit onderzoek, gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken, moet resulteren in een WTCB-publicatie onder de vorm van een ‘Technische Voorlichtingsnota’ (TV) in 2005. Een stand van zaken.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 5 van 2004. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl