Privacy

Gevels van prefab metselwerk, SBR-rapport

Door: dr.ir. A.T. Vermeltfoort, TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde

Uit het recent verschenen SBR-rapport over prefab gevelmetselwerk komt vooral naar voren dat het in een fabriek fabriceren van gebouwdelen veel voordelen heeft. Vergelijken we het SBR-rapport met recente andere publicaties dan blijkt dat de Nederlandse situatie zeker niet onderdoet voor de Amerikaanse of Duitse situatie.

De beslissing om van traditioneel gemetselde naar geprefabriceerde gevels over te gaan gebeurt vooral omdat er steeds minder vakbekwame metselaars zijn en omdat prefabriceren van metselwerk tot een betere kwaliteit leidt.

De volledige bespreking van het SBR-rapport is gepubliceerd in Cement nr. 5 van 2007. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl en www.sbr.nl