Privacy

Het verband tussen dimensies en sterkte van op druk belast cellenbeton - Steenconstructies

Door: dr.ir. A.T. Vermeltfoort

Bij drukproeven bepaalt de vorm van het proefstuk voor een belangrijk deel de uitkomst. Om de rekenwaarde van de druksterkte te vinden moet met een vormfactor worden gewerkt, afhankelijk van het materiaal. Voor cellenbeton blijkt het vormeffect gering. Naast vormeffecten komt in dit artikel de invloed van verschillen in vochtgehalte op de druksterkte van cellenbeton aan de orde. Om productie-invloeden te minimaliseren werden alle proefstukken uit het onderste deel van een blok genomen.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 6 van 2006. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl