Privacy

Invloed van voegen op prefab stabiliteitsconstructies in hoogbouw

Door: ir. M.M.J. Falger en ir. C.A.J. Sterken

In hoogbouwconstructies worden stabiliteitselementen veelvuldig geprefabriceerde dragende wanden en gevels toegepast. Een recente ontwikkeling hierbij is het aanbrengen van de elementen in een metselwerkverband, in combinatie met open verticale voegen tussen de wand- of gevelelementen. Het grote voordeel van het toepassen van open verticale voegen is dat in de voeg geen constructieve verbinding behoeft te worden aangebracht; de voeg wordt alleen bouwkundig gedicht.

In dit artikel zal nader worden ingegaan op het effect van open verticale voegen in metselwerkverband op het gedrag van de constructie. Daarnaast zal aan de hand van uitgevoerd onderzoek worden aangetoond dat het toepassen van elementen in metselwerk verband met open verticale voegen een goed alternatief is voor de meer traditionele voegtypen.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 6 van 2004. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl