Privacy

Jaarverslagen

Jaarverslagen Technische Commissie Stapelbouw

Stichting Stapelbouw is de op de techniek van het maken van steenconstructies gerichte samenwerking van koepelorganisaties van fabrikanten van baksteen, kalkzandsteen, cellenbeton, betonproducten en mortel. De Technische Commissie (TC) van Stichting Stapelbouw vormt het hart van deze samenwerking. De TC bestaat uit specialisten van de koepels, van de daarin georganiseerde fabrikanten en van wetenschappers van de TU/e die gezamenlijk de technische aspecten van steenconstructies doornemen, onderzoeksopdrachten voorbereiden, begeleiden en tenslotte vrijgeven voor bredere kennisneming.

Jaarlijks doet TC Stapelbouw intern verslag van haar werkzaamheden. Vanaf 2009 worden deze verslagen via de website ook ter kennisneming aan derden kenbare wijze gepubliceerd. De verslagen bieden inzicht in de diverse vraagstukken die worden onderzocht en kunnen voor de praktijk waardevolle informatie bevatten. Verder kan de verslaglegging partijen buiten Stapelbouw interesseren om de TC Stapelbouw technische vraagstukken op het gebied van Stapelbouw onder de aandacht te brengen en/of voor onderzoek voor te dragen.

Jaarverslag 2019/2020
Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009