Privacy

Levensduur van gevelmetselwerk

Door: ir. E. Bijsterbosch en ir. R. Leppers, INTRON B.V.

Levensduurbeschouwingen van bouwmaterialen genieten momenteel veel aandacht. Naast beton kan ook (cementgebonden) metselwerk zich al jaren verheugen in een warme belangstelling voor dit onderwerp.

Bij beton wordt levensduur vaak in verband gebracht met het chloridengehalte en de carbonatatiediepte in relatie tot de dekking op de wapening. Om levensduur te voorspellen wordt bij grote infrastructurele werken gebruikgemaakt van probabilistische rekenmethoden. Hierbij wordt het Duracrete rekenmodel toegepast, waarbij de verwachte chloridenindringing in het beton wordt gekoppeld aan een levensduurprognose. Dergelijk onderzoek heeft een constructieve achtergrond.

Levensduuraspecten van gevelmetselwerk hebben eerder betrekking op de beschermende en esthetische functies van dit materiaal. Minder nadrukkelijk wordt de constructieve duurzaamheid onderzocht. Dit komt doordat gevelmetselwerk in de loop der jaren steeds minder een primair dragende functie heeft gekregen. Een ander verschil is dat een enigszins betrouwbare levensduurprognose voor metselwerk zich niet in een model laat stoppen.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 4 van 2005. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl