Privacy

Metingen van de vervormingen in het steen-mortelcontactvlak

Door: Dr. ir. A.T. Vermeltfoort

In dit artikel wordt de vervorming in het steen-mortelcontactvlak in gedrukt metselwerk besproken, als vervolg op [1] en gebaseerd op [2]. Resultaten van nauwkeurige metingen met ESPI [3] en numerieke simulaties worden met elkaar vergeleken. Steen- en mortelvervormingen blijken vooral te worden beïnvloed door de spleten in het steen-mortelcontactgebied.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 1 van 2006. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl