Privacy

Momentreductie door wand-vloerinteractie: State-of-the-art Steenconstructies

Door: prof. ir.-arch. D.R.W. Martens

De draagkracht van ongewapende metselwerkwanden die hoofdzakelijk in het verticale vlak worden belast, hangt in belangrijke mate af van de excentriciteit van de belasting. De bepaling van deze excentriciteit gebeurt doorgaans met een lineair-elastische raamwerkberekening uitgaande van starre wand-vloer-knoopverbindingen. Dit levert relatief grote theoretische buigende momenten en derhalve aanzienlijke excentriciteiten op.

In werkelijkheid zal er scheurvorming ontstaan ter plaatse van de wand-vloeraansluiting en zal het buigend moment dat door de vloer aan de wand effectief wordt overgedragen kleiner zijn. Een wetenschappelijk onderbouwde methode voor de theoretische bepaling van deze momentreductie is momenteel nog niet voorhanden.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 7 van 2006. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl