Privacy

Opneembaar moment van gewapend metselwerk in Eurocode 6 gelimiteerd?

Door: prof.ir.-arch. D.R.W. Martens, Leerstoel Steenconstructies TU/e, Studiebureau Dirk Martens bvba, Zingem (B)

Bij het opstelen van de Europese voorschriften voor metselwerk is duidelijk gebleken hoe groot de verschillen zijn tussen de nationale regelgevingen. Voor gewapend metselwerk zijn er evenwel niet veel nationale normen. Aangezien in Groot-Brittannië dergelijke voorschriften wel bestaan, stond de ‘British Standard’ model voor wat in Eurocode 6 is opgenomen. Bij nader onderzoek blijkt dat deze voorschriften niet steeds up-to-date zijn, zodat hun bruikbaarheid beperkt is.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 5 van 2003. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl