Privacy

Regendoorslag bij metselwerk en lijmwerk

Door: prof.dr.ir.-arch. S. Roels, KU Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Laboratorium Bouwfyscica en prof,dr.ir. J. Carmeliet, KU Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Laboratorium Bouwfysica/TU Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Capaciteitsgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO).

Het klimaat in onze streken met zijn vele en hevige slagregen, zorgt ervoor dat beregening en regendoorslag van gevels één van de belangrijkste oorzaken is van vochtschade. Regendoorslag bij metselwerkgevels wordt hoofdzakelijk bepaald door de bufferwerking van de gebruikte stenen en de kwaliteit van het voegwerk. Moeten we rekening houden met een verhoogde kans op regendoorslag nu steeds vaker gelijmd baksteenmetselwerk met open stootvoegen wordt toegepast?

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 5 van 2004. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl