Privacy

Schuif-drukmodellering voor metselwerk

Door: dr. ir. G. van Zijl, University of Stellenbosch (SA), Dept. Of Civil Engineering/ TU Delft, faculteit Bouwkunde en ir. A.T. Vermeltfoort, TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde

Het correct modelleren van het gedrag van metselwerk onder een combinatie van afschuiving en druk wordt toegelicht met voorbeelden en getoetst aan experimentele resultaten. Het gesimuleerde last-verplaatsingsgedrag blijkt acceptabel overeen te stemmen met de experimentele resultaten, mits daarbij rekening wordt gehouden met de interactie tussen de proefmuur en de opstelling.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 8 van 2003. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl