Privacy

Stabiliteit van een rij woningen met kleine penanten volgens NEN 6790; Deel 2: Toepassing in de praktijk

Door: ing. M.H.M.A. Clasessens en ir. S.N.M. Wijte

In het vorige nummer van Cement is een rekenmethode geintroduceerd waarmee de stabiliteit van een rij woningen waarin in een richting stabiliteitswanden met beperkte afmetingen aanwezig zijn, volgens Ontw. NEN 6790 (1) veelal positief kan worden beoordeeld.

In dit artikel komt toepassing van de rekenmethode in de praktijk aan de orde, zowel het toetsen van de sterkte als de verplaatsingstoets, waarbij de kantelveiligheid van belang is.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 6 van 2004. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl