Privacy

Stabiliteit van een rij woningen met kleine penanten volgens NEN 6790

Door: ing. A.M.H.M.A.Claessens, Xella Kalkzandsteen, Vuren en ir. S.N.M. Wijte, Adviesbureau ir. J.G. Hageman, Rijswijk

De stabiliteit van een rij woningen waarin vaak in één richting stabiliteitswanden met zeer beperkte afmetingen aanwezig zijn, kan veelal positief worden beoordeeld. Hiertoe is een berekeningsmethode ontwikkeld, waarbij de bijdrage van het tweede orde-effect significant wordt verkleind door aan te tonen dat de wanden die veel belasting dragen en die geen bijdrage aan de stabiliteit in de beschouwde richting leveren, ten gevolge van de relatief kleine optredende verplaatsingen niet gaan aanpendelen.

In de 2e druk van NEN 6790 – TGB Steenconstructies(1), waarvan het ontwerp medio juni verschenen is voor kritiek, wordt nader ingegaan op deze methodiek. In deze eerste bijdrage wordt de berekeningsmethode toegelicht. In het volgende nummer van Cement (nr. 6) wordt de toepassing in de praktijk behandeld.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 5 van 2004. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl