Privacy

Uitbloeiingen op baksteenmetselwerk: een stap richting normalisatie

Door: ir. Ch. de Bueger en ir. F. de Barquin, WTCB en dr. N. Malengreau en dr. J. Tirlocq, CWOBKN

Uitbloeiingen op baksteenmetselwerk voor gevelmuren vormen een reëel probleem dat zich vaak voordoet net na de bouwuitvoering. Ook al beïnvloedt het enkel de esthetiek van het gebouw, de gevolgen zijn ongetwijfeld nadelig, zowel op economisch vlak (in de toewijzing van de verantwoordelijkheden tussen de verschillende bij de bouw betrokken partijen) als voor het kwaliteitsconcept in de architectuur. Op enkele interne laboratoriumprocedures na, bestaan er geen genormaliseerde beproevingsmethoden op Europees niveau die tegelijkertijd rekening houden met de invloed van de baksteen en de mortel op het uitbloeiingsfenomeen.

De meeste studies wijzen uit dat de wisselwerking tussen die twee elementen de oorzaak is voor het verschijnen van uitbloeiingen. Volgens de Belgische norm dient enkel de gevoeligheid van de baksteen te worden getest, zonder de wisselwerking met het hydraulische bindmiddel te evalueren.

Daarom hebben het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek der Belgische Keramische Nijverheid (CWOBKN) een onderzoek, gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken, aangevat om een nieuwe beproevingsprocedure te definiëren, teneinde de uitbloeiingsgevoeligheid van een baksteen-mortelcombinatie te kenmerken.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 8 van 2005. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl