Privacy

Voeggedrag en breuk in gedrukt metselwerk

Door: dr. ir. Vermeltfoort, TU Eindhoven *

Metselwerk bestaat uit een gelaagde structuur van stenen en mortel. De samenwerking tussen deze twee is van belang voor het mechanisch gedrag van het uiteindelijke metselwerk. Het draagvermogen hiervan wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de stenen en de mortel, maar ook door de manier waarop het metselwerk wordt uitgevoerd en hoe het verhardt, want de zuigende werking van de steen beïnvloedt ook de hechting en daarmee het mechanisch gedrag. De uiteindelijke vorm beïnvloedt eveneens het krachtenspel en het breukgedrag. Dit is het eerste van twee artikelen over het tot stand komen en de vorm van het contactvlak steen-mortel.

* De auteur is op onderhavig onderzoek gepromoveerd. De promotiecommissie bestond uit: prof. ir.-arch. D.R.W. Martens, prof. ir. C.S. Kleinman en prof. dr. ir. G.P.A.G. van Zijl.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 7 van 2005. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl