Privacy

Wapening voor lijmwerk

Door: Prof.ir.-arch. D.R.W. Martens

In het eerste artikel over verlijmde steenconstructies (1) zijn de karakteristieken van ongewapend lijmwerk beschreven. Ondanks de hoge hechtsterkte tussen de stenen en de lijmmortel is ongewapend lijmwerk niet onbeperkt toepasbaar. Bij constructief metselwerk wordt in principe elke treksterkte verwaarloosd. Voor het realiseren van lateien met relatief grote overspanningen wordt het metselwerk gewapend met specifieke metselwerkwapening.

Maar hoe zit dit bij lijmwerk? Wat is het effect van het wapenen van lijmwerk op het mechanisch gedrag en welk wapeningsmateriaal is hiervoor geschikt? Enkele conclusies.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 2 van 2002. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl