Privacy

Witte uitslag op baksteenen betonsteenmetselwerk

Door: dr. ir. H. Brocken en dr. T.G. Nijland, TNO Bouw *

Uitbloei verschijnt meestal als dunne, witte, wazige zoutafzettingen op het oppervlak van poreuze bouwmaterialen en komt regelmatig voor op metselwerk van baksteen of betonblokken. Afhankelijk van de intensiteit tast uitbloei de esthetische kwaliteit van het materiaaloppervlak aan, en daarmee het imago van metselwerk.

Zo bekend als het fenomeen zelf is, zo onbekend blijken de oorzaken en de kans op het optreden ervan. Alle partijen in de bouw willen graag van de witte uitslag af, maar dat is bij het huidige kennisniveau onmogelijk. Bestaande materiaalspecificaties geven geen goede indicatie van het risico voor optreden van witte uitslag. TNO Bouw is bezig met onderzoek naar het ontwikkelen van een testmethode waarmee de gevoeligheid voor witte uitslag kan worden bepaald, en waarmee voorstellen voor oplossingen kunnen worden getoetst. De eerste fase van het onderzoek is inmiddels afgerond.

* Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met ENCI, het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB/TCKI) en de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO); in de eerste fase waren ook de betonsteenfabrikanten (BB&S) betrokken. Behalve door deze partners wordt het onderzoek mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

Het volledige artikel is gepubliceerd in Cement nr. 1 van 2004. Voor meer informatie zie: www.cementonline.nl