Privacy

Verschenen artikelen in het vakblad Cement

Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies

Cementnr. Onderwerp Auteur(s)
2009-3 Simulatie metselwerklatei dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2008-6 Spreiding van mechanische eigenschappen prefab mortel dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2007-8 Mechanisch gedrag van de Atlántidakerk; Een van de bouwwerken van Eladio Dieste dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2007-5 De bouwwijze van Eladio Dieste; Bijzondere gebogen steenconstructies dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2007-5 Gevels van prefab metselwerk; Boekbespreking dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2007-2 Geconcentreerde belasting op metselwerk prof.ir.-arch. D.R.W. Martens, dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2007-1 Invloed kimvoegdikte op druksterkte van kalkzandsteenmuren dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2006-7 Momentreductie door wand-vloerinteractie (1): State-of-the-art prof. ir.-arch. D.R.W. Martens
2006-6 Het verband tussen dimensies en sterkte van op druk belast cellenbeton dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2006-5 Baksteenmetselwerk met open stootvoegen nader beschouwd dr.ir. C.P.W. Geurts, ir. P.W. Bouma
2006-4 Fysisch niet-lineair gedrag van metselwerk onder samengestelde buiging prof.ir.-arch. D.R.W. Martens
2006-3 Scheurbeheersing in metselwerk met CFRP-plakwapening prof.dr.ir. G.P.A.G. van Zijl, ir. P. de Vries, dr.ir. A.T. Vermeltfoort, ir. L.W.G. Verhoef
2006-2 Druksterkte van metselwerk volgens Eurocode 6 - vergelijkende proeven ir.-arch. Y. Grégoire, ir. Ch. de Bueger
2006-1 Metingen van de vervormingen in het steen-mortelcontactvlak dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2005-8 Uitbloeiingen op baksteenmetselwerk: een stap richting normalisatie ir. Ch. de Bueger , ir. F. de Barquin, dr. N. Malengreau, dr. J. Tirlocq
2005-7 Voeggedrag en breuk in gedrukt metselwerk dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2005-6 Een tweede druk voor de ‘TGB Steen’ ir. S.N.M. Wijte, dr.ir. R. van der Pluijm
2005-5 Experimenteel onderzoek naar de schoorwerking van kalkzandsteen invulwanden B.M. Ng’andu Msc., dr.ir. A.T. Vermeltfoort
2005-4 Levensduur van gevelmetselwerk ir. E. Bijsterbosch, ir. R. Leppers
2005-3 Onderzoek op locatie: de Wolfswaardwoning ir. G. Bertram, prof. ir.-arch. D.R.W. Martens
2005-1 Afschuif-, hecht- en 2D drukeigenschappen van gelijmd metselwerk ir. A.T. Vermeltfoort
2004-2 Fabrieksschoorstenen ir. A.T. Vermeltfoort
2004-1 Witte uitslag op baksteenen betonsteenmetselwerk dr.ir. H. Brocken, dr. T.G. Nijland
2003-8 Schuif-drukmodellering voor metselwerk dr.ir. G. van Zijl, ir. A.T. Vermeltfoort
2003-7 Ontmoeting van beton, staal en dragend metselwerk prof.ir.-arch. D.R.W. Martens
2003-6 Prefab gevels met baksteen H.J. Vekemans, M.P. Ruben
2003-5 Opneembaar moment van gewapend metselwerk in Eurocode 6 gelimiteerd? prof. ir. -arch. D.R.W. Martens
2003-3 Tabel 6 van NEN 6790 ter discussie gesteld prof. ir. -arch. D.R.W. Martens
2003-2 Stabiliteit van raamwerken met kalkzandsteen invulwanden B.M. Ng' Andu Msc, ir.A.T.Vermeltfoort
2002-7 Tweedimensionaal belast metselwerk onderzocht prof.ir.-arch.D.R.W. Martens, B.M. Ng'Andu Msc, ir.A.T.Vermeltfoort
2002-6 Kruip onder trekbelasting van licht-betonsteen metselwerk dr.T.Kvande, ir.A.T.Vermeltfoort
2002-5 Druksterkte van lijmwerkwanden prof. ir. -arch. D.R.W. Martens
2002-4 Vervorming van metselwerk boven gevelopeningen ir. A.T. Vermeltfoort
2002-3 Analyse en beproeving van gemetselde gewelven ir. A.T. Vermeltfoort
2002-2 Wapening voor lijmwerk prof.ir.-arch.D.R.W. Martens
2002-1 Ontwerp en analyse van gemetselde bogen ir. A.T. Vermeltfoort
2001-6 Steenconstructies in het Onderwijs ir. A.T. Vermeltfoort


Onderzoek constructief metselwerk

Cementnr. Onderwerp Auteur(s)
1996-12 De diafragmawand, buigen of barsten ir. R. van der Pluijm
1996-7/8 Naar ontwerpregels voor dilatatievoegen in metselwerk: utilisatie van breukmechanica-onderzoek dr.ir. J.G. Rots, ir. W.G.J. Berkers, H.A.J.G. van den Heuvel
1996-5 Is meten weten? ir. R. van der Pluijm
1996-1 Metselwerk belast op afschuiving ir. A.Th. Vermeltfoort, ir. H.J.M. Jansen
1995-12 Metselwerkvoegen schuift dat? ir. R. van der Pluijm
1995-11 Metselwerk onder druk ir. A.Th. Vermeltfoort
1995-4 Trekken aan metselwerk? ir. R. van der Pluijm
1995-3 Onderzoek constructief metselwerk ir. A. Bruijntjes, ing. P. Kole


TGB-Steenconstructies

Cementnr. Onderwerp Auteur(s)
2004-6 Stabiliteit van een rij woningen met kleine penanten volgens NEN 6790; Deel 2: Toepassing in de praktijk ing. A.M.H.M.A. Claessens, ir. S.N.M. Wijte
2004-5 Stabiliteit van een rij woningen met kleine penanten volgens NEN 6790 ing. A.M.H.M.A. Claessens, ir. S.N.M. Wijte


Diversen

Cementnr. Onderwerp Auteur(s)
2001-8 Lijmwerk in de gevel; Verlijmde steenconstructies prof.ir.-arch. D.R.W. Martens
2001-7 Beheersing van scheurvorming in metselwerk; CUR aanbeveling 82 dr.ir. R. van der Pluijm
1999-2 Gewapend en voorgespannen metselwerk; introductie van CUR-rapport 98-4 ir. S.N.M. Wijte
2004-6 Invloed van voegen op prefab stabiliteitsconstructies in hoogbouw ir. M.M.J. Falger, ir. C.A.J. Sterken
2004-5 Themanummer metselconstructies  
  "Fabricks": brick relieving ir. R. Uytenhaak
  Ontwerpen in metselwerk; Dubbelinterview met de (Rijks)bouwmeesters van Vlaanderen en Nederland Marina de Vries
  Betonsteenconstructies gereed voor prefabricage prof.ir.-arch. D.R.W. Martens
  Nieuwbouw keramisch huis plastisch vormgegeven ir. G. Koers
  Gevelconcepten voor de toekomst dr.ir. R. van der Pluijm
  Prefabricage van geveldelen A.G. Donker
  Prefab verlijmde baksteenpanelen T. Smits
  Droog stapelen van bakstenen H. Vekemans
  Betonlateien, de praktijk zet de toon ir. T. Bertrand, ing. B.G.J. Hagmolen of ten Have
  Metselwerk onderhevig aan differentiële zettingen; Toepassen van Murfor lintvoegwapening kan kwaliteit metselwerk verhogen prof. J. Kubica, P. Timperman
  Regendoorslag bij metselwerk en lijmwerk prof.dr.ir.-arch. S. Roels, prof.dr.ir. J. Carmeliet
  Gelijmd gevelmetselwerk; naar een ‘Technische Voorlichtingsnota’ ir.-arch. Y. Grégoire, ir. Ch. de Bueger
2004-3 13th IB2MaC: metselwerkinnovaties heet van de naald prof.ir.-arch. D.R.W. Martens